Elprojektering

Om oss

Elprojektering Öresund AB är ett konsultföretag framförallt inriktat på besiktningar men utför även projektering, beskrivningar och relationshandlingar. Innehar dessutom auktorisation som besiktningsingenjör för Elektriska Nämnden (utför obligatoriska revisionsbesiktningar åt fastighetsägare).

Vi konstruerar elritningar för villor, affärslokaler, restauranger mm. Vi gör även elschemor av diverse slag tex som kretsschema för elcentraler, huvudledningsschemor, förbindningstabeller för tele/data mm.

DSC 9860 till Ulf ny
DSC 9878 till Ulf ny ny

Elprojektering Öresund AB

Starka skäl att anlita

Belysning

Såväl ljussättning som ergonomi med hänsyn till funktion, ekonomi och utbud av belysningstekniska produkter

Teleteknik

Kommunikation, övervakning samt larmanläggningar, brandlarm, inbrottslarm och trygghetslarm, Entreprenadkontroll och besiktningar.

Elprojektering Öresund AB