Elprojektering

Om oss

Elprojektering Öresund AB är ett konsultföretag framförallt inriktat på besiktningar men utför även projektering, beskrivningar och relationshandlingar. Innehar dessutom auktorisation som besiktningsingenjör för Elektriska Nämnden (utför obligatoriska revisionsbesiktningar).

Vi konstruerar elritningar för villor, affärslokaler, restauranger mm. Vi gör även elschemor av diverse slag tex som kretsschema för elcentraler, huvudledningsschemor, förbindningstabeller för tele/data mm.

depositphotos 17000201 stock photo electrical instruments laying on blueprint
official document 1 1

Elprojektering Öresund AB

Starka skäl att anlita

Belysning

Såväl ljussättning som ergonomi med hänsyn till funktion, ekonomi och utbud av belysningstekniska produkter

Teleteknik

Kommunikation, övervakning samt larmanläggningar, brandlarm, inbrottslarm och trygghetslarm, Entreprenadkontroll och -besiktningar.

Elprojektering Öresund AB